VKM Funktionsmørtel >5 mpa

Dancert-godkendt vådmørtel

VKM Funktionsmørtel er en fabriksfremstillet Dancert-godkendt vådmørtel, der er lind og bearbejdelig og har en lang åbningstid.

Den er let at benytte på byggepladsen, da den kun skal tilsættes vand. Dermed opnår du et ensartet resultat hver gang.

Anvendelsesmuligheder:

  • Almen opmuring
  • Fritstående mure
  • Skalmure
  • Murafslutninger, gesimser, sålbænke
  • Skorstenspiber, gavlkamme
  • Murværk af blokke
  • Udkast for grov puds
  • Grov puds på udkast

Blanding og udførelse

Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens.
Mørtlen blandes ensartet i tvangsblander. Blandetid min. 5 minutter og max. 15 minutter.

Fugen anbefales udført som skrabefuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

Vinterbyggeri: Brug så varmt vand som muligt. Der må ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler.

Se mere i vores ”vejledning til et godt murværk”.

Vægt pr m3: 1820 kg

Produktblad

thumbnail of VKM_Funktionsmoertel__5_mpa

VKM Funktionsmørtel > 5,0 mpa