VKM Funktionsmørtel >5 mpa

Dancert-godkendt vådmørtel

VKM Funktionsmørtel er en fabriksfremstillet Dancert-godkendt vådmørtel, der er lind og bearbejdelig og har en lang åbningstid.

Den er let at benytte på byggepladsen, da den kun skal tilsættes vand. Dermed opnår du et ensartet resultat hver gang.

Anvendelsesmuligheder:

  • Almen opmuring
  • Fritstående mure
  • Skalmure
  • Murafslutninger, gesimser, sålbænke
  • Skorstenspiber, gavlkamme
  • Murværk af blokke
  • Udkast for grov puds
  • Grov puds på udkast

Produktblad

thumbnail of VKM_Funktionsmoertel__5_mpa

VKM Funktionsmørtel > 5,0 mpa