VKM 2-komp. KKh 35/65/500 mørtel

VKM 2 komp. KKh 35/65/500 mørtel

KKh mørtel leveret af Vejle Kalk og Mørtelværk A/S bliver leveret som en 2 komp. vare bestående af dels basis receptmørtel 6,6 % og dels en NHL 5 (hydraulisk kalk) som så blandes på byggepladsen.

 

Anvendelsesmuligheder:

  • Opmuring
  • Lægning af rygningssten
  • Lægning af tagsten på murværk
  • Grov puds af udvendige facader, samt pudsning og fugning.

Produktblad