EPD

Environmental Product Declaration

Faktisk så har det nu vist sig, at vores mørtler er bedst på de dokumenterede beregninger i markedet og har dermed det laveste negative aftryk på miljøet i mørtelbranchen. Dokumentation herfor kan findes herunder og på epddanmark.dk.

Alle EPD’er er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og er verificeret af uafhængig 3. part. Du kan altså bruge vores mørtler til certificerede byggerier.