EPD

Environmental Product Declaration

Faktisk så har det nu vist sig, at vores mørtler er blandt de allerbedste på CO2 (GWP- total A1-A3) i de dokumenterede beregninger i EPD´erne i markedet. Dokumentation herfor kan findes herunder og på epddanmark.dk.

Alle EPD’er er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og er verificeret af uafhængig 3. part. Du kan altså bruge vores mørtler til certificerede byggerier.