Opmuringsmørtel

Kalkbaseret vådmørtel – den “gammeldags metode”:

Vores grundmørtler er baseret på vådt sand og læskekalk, altså en læskemørtel produceret på gammeldags manér som gør mørtlen lind at arbejde med og fleksibel i murværket.
Denne metode gør at vi ikke bruger energi til at udtørre sandet og blandt andet derfor placerer alle vores mørtler sig i toppen på CO2 i EPD´erne (GWP-total A1-A3).

Mørtlernes bidrag til bæredygtige byggerier – co2 og skilbarhed

Som bindemiddel i KKh bruges hydraulisk NHL kalk og den antages at kunne skilles fra mursten i fremtiden, så materialerne kan genbruges eller anvendes, når byggeriet engang skal omsættes.
Til recept- og funktionsmørtlerne tilsættes akkurat den mængde cement der skal til, for at give murværket styrke og holdbarhed til de danske byggerier og eksponeringsforhold. Disse ligger pga recepten bedre på CO2 i EPD´erne end kalkmørtler uden cement (epddanmark.dk).

Deklareret styrke

Vi har produceret mørtel i over 100 år, med bevarelse af gamle traditioner, men stadig med øje for nyt design og funktionalitet. Det gør, at vi i dag, som de eneste i Danmark, kan producere en VÅD kalkbaseret funktionsmørtel tilsat cement i styrke 2,5 og 5 MPa, der er elastisk for murværket og lind at arbejde med – og så er den også tilpasset lavtsugende sten – og det er vi stolte af.
Vi er tilsluttet Dancert – Dansk Mørtelkontrol, som fører tilsyn med værkets driftskontrol og mørtelprodukter, der er CE mærket og leveres i henhold til DS/INF 167:2010, DS/EN 998-2:2010 og DS/EN 998-1:2010 annex ZA 1.

Mørtelsystem – garanteret kvalitet

Alle vores mørtler leveres i præcist afmålte mængder, både mørtlen og evt tilhørende cement – lige til at blande sammen og tilføje vand. Byggeriet og alle interessenter får derved garanti for samme kvalitet hver gang, og mørtlerne lever op til deres deklarerede recepter og egenskaber.

Kan indfarves i stort set alle farver

Det er vigtigt for os at understøtte visionerne for det visuelle udtryk i et projekt og vi kan derfor indfarve vores mørtler i stort set alle farver. Da fugen udgør 20-25 % af et murværk, er det vigtigt at den understøtter de toner der ønskes fremhævet i stenen og i projektets helhed.