Mørtelsprit

Mørtelsprit (Mosstanol)

Mørtelsprit er velegnet som frysepunkt sænkende middel til mørtel.

Den kan tilsættes mørtel under opmuring i vinterhalvåret

Vejledende blandingsforhold: Der skal minimum tilsættes 10 liter pr. m3 mørtel

Der må maksimum tilsættes 40 liter pr. m3 mørtel

Der må ikke tilsættes sprit til mørtler hvor cementindholdet udgør mere end 55 % af bindemidlet.

Mørtel der tilsættes sprit:

  • 6,6% bakkemørtel byggepladsfremstillet
  • Receptmørtel 50/50/700
  • KKH 20/80/475
  • KKH 35/65/550
  • Indvendig og udvendigt pudse og vandskuringsmørtel

Mørtel hvor der ikke må tilføjes sprit:

  • Funktionsmørtel F2,5
  • Funktionsmørtel F5
  • Receptmørtel 20/80/550
  • Receptmørtel 35/65/650
  • 5,1 % bakkemørtel byggepladsfremstillet

Produktblad

thumbnail of Moertelsprit

Mørtelsprit