Reduktion af CO2 og fokus på bæredygtig udvikling

Hvad gør VKM for CO2 ?

I VKM arbejder vi aktivt med vores klimamæssige aftryk til nedbringelse af CO2

Produktion og mørtlernes livscyklus med ansvarligt fokus:

I VKM producerer vi alle vores mørtler som vådmørtel på traditionel vis og bruger derved ikke gas til at tørre sandet, som man gør ved tørmørtel, dette giver en væsentlig  besparelse på CO2-aftrykket.

Derudover læskes mørtlen på en gammeldags traditionel metode, men på en topmoderne produktionslinje, som sikrer en energibesparende produktionen. Ved læskning opstår der desuden stor varmeudvikling som bruges til opvarmning af lokaler. Rester og overskud af materiale recycles i andre produkter.

 

Alle VKM mørtler er kalkbaserede og nogle helt uden cement. Da forarbejdningen af kalk kræver en temperatur på ca 1100 °c – mod ca 1300 °c  ved cementproduktion – støtter kalkbaserede mørtler op om kravene til CO2 reduktion, da de i en KC blanding har de bedste EPD´er i branchen målt på Co2 i GWP-total faserne A1-A3 (epddanmark.dk)

 

Når mørtlen skal transporteres ud til projekterne, har VKM valgt at kører Euro 6 lastbiler, hvilket gør det muligt at levere i alle miljøzoner og Vejle Kalk- og Mørtelværk har desuden valgt at tilføje solceller.

 

Udvikling og klar til fremtiden

VKM arbejder hele tiden på nye tiltag og der arbejdes løbende på produkter, som kan passe ind i fremtiden byggerier, hvor både lav EPD og mulig skilbarhed skal forenes optimalt i samspil med håndtering, konstruktion, design og arkitektur.

Trælasten aarhus Vejle Kalk- og mørtelværk mørtel
mørtel Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S leverer mørtel til Flugt Museum kalkmørtel