Bæredygtighed

Hvad gør VKM for CO2 ?

Den grønne – VKM arbejder på at være med i kampen om at nedbringe CO-2 udslip.

 • VKM producerer vådmørtel på traditionelvis og bruger derved ikke energi på at tørrer sandet, som man eksempelvis gør ved produktion af tørmørtel, hvilket er en kæmpe besparelse på CO-2 udslippet.
 • VKM mørtler er kalk baseret – med lav indhold af cement og har derved mindre CO2-udledning end cement ved produktion.
 • At forarbejde kalk kræver en temperatur på ca 1100 grader – ved cement produktion er man oppe på ca 1300 -1400 grader.
 • VKM arbejder hele tiden på at udvikle sig, derfor arbejder vi øjeblikket på at implantere Future cement hvilket giver yderligere 30% reduktion af CO2 forbruget.
 • Når en kalk mørtel hærder op, optager det igen CO2, nogle mener op til 70% af det CO2 udslip der sker ved forarbejdning.
 • VKM læsker sin mørtel på gammeldags traditionel metode, men på topmoderne produktionslinje, som sikrer at produktionen sker på mest energibesparende måde.
  Ved læskningen opstår der stor varme udvikling, og restvarmen fra læskningen bruges til opvarmning af vores lokaler.
  Ved nogle mørteltyper kan læskningen udvikle helt op til 60 graders varme i det færdige produkt.
 • Vi kører Euro 6 lastbiler som er med til at mindske CO-2 udslip.
 • Plast? VKM benytter plast med tilsætning af genbrugs plast, og der arbejdes hele tiden på at optimere disse processer, så der kan tilsættes mere og mere genbrugs plast.
 • Recycling: VKM’s rest mængder af cement/farver – recycles i andre produkter.
 • VKM er fuld gang med at færdiggøre EPD`er hvilket er yderligere dokumentation for, du tager det rigtige valg.