Bæredygtighed

Hvad gør VKM for CO2 ?

Den grønne – VKM arbejder aktivt med vores klimamæssige aftryk til nedbringelse af CO2

 • VKM har produceret mørtel i over 100 år, med bevarelse af gamle traditioner, men samtidig med fokus på nyt design og funktionalitet. Det gør, at vi, som de eneste i Danmark, kan producere en VÅD funktionsmørtel i styrke F2,5 og F5 – og det er vi stolte af.
  Funktionsmørtel er ikke ensbetydende med en mørtel, der indeholder meget cement.
 • VKM mørtel er produceret udfra gamle recepter med henblik på at skabe en mørtel, som er lind, luftig og meget bearbejdelig – samtidig med en lang åbningstid som sikrer, at mureren har de bedste betingelser i opmuringsfasen = godt murværk!
  Samtidig kan vådmørtlen ses som et kvalitetsmærke, der gennem årtier har været brugt til massevis af byggerier. Vi ser byggerier bestå i flere hundrede år, fordi der er valgt en mørtel, der er smidig og elastisk.
 • VKM producerer vådmørtel på traditionel vis og bruger derved ikke gas til at tørre sandet, som man eksempelvis gør ved produktion af tørmørtel, hvilket er en kæmpe besparelse på CO2-aftrykket.
 • VKM mørtler er kalkbaseret. Nogle helt uden cement og andre med lavt indhold af cement – derved mindre CO2-udledning end cementmørtler.
 • Når en kalkmørtel hærder op, optager det igen CO2 – dokumenteret 50% af det CO2-udslip der sker ved forarbejdning af kalken.
 • At forarbejde kalk kræver en temperatur på ca. 11000 – ved cementproduktion er man oppe på ca. 1300 – 14000.
 • Rene kalkmørtler er tidens trend – et klart valg, når der tænkes på miljøet og genbrug af byggematerialer.
 • VKM læsker sin mørtel på en gammeldags traditionel metode, men på en topmoderne produktionslinje, som sikrer, at produktionen sker, på den mest energibesparende måde.
  Ved læskning opstår der stor varmeudvikling og restvarmen fra læskningen bruges til opvarmning af vores lokaler.
 • VKM arbejder hele tiden på udvikling og arbejder i øjeblikket med at implementere Futurecement. Dette giver yderligere 30% reduktions af CO2-aftrykket på cementen.
 • VKM har solceller, der dækker en stor del af virksomhedens elforbrug – det resterende behov indkøbes som klimakompenseret el.
 • VKM er i fuld gang med at færdiggøre EPD`er, hvilke er yderligere dokumentation for, at vores kunder kan tage det bæredygtige materialevalg.
 • VKM benytter plastemballage med tilsætning af genbrugsplast og der arbejdes hele tiden på at optimere disse processer, så der kan tilsættes mere og mere genbrugsplast.
 • VKM’S restmængder af cement/farver – recycles i andre produkter.
 • VKM kører Euro 6 lastbiler, hvilket gør det muligt at levere i alle miljøzoner.