Om Vejle Kalk- og Mørtelværk

Kvalitetsprodukter siden 1918

Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S blev startet i 1918 af murere, som var interesseret i sikker leverance af kvalitetsmørtel. Nu har vi produceret mørtel i mere end 100 år, med bevarelse af gamle traditioner og samtidig med fokus på udvikling af produkter, bæredygtighed og funktionalitet.

Vores mørtel er produceret ud fra gamle recepter hvor kalk og sand læskes i en våd blanding med henblik på at skabe en mørtel, som er lind, luftig og meget bearbejdelig. Samtidig er den udviklet til at leve op til nutidens krav og normer.

Det gør, at vi i dag som de eneste i Danmark kan producere en VÅD Funktionsmørtel i styrke 2,5 og 5 MPa, der er elastisk for murværket og lind at arbejde med – og det er vi stolte af.

Vores mørtler er alle kalkbaserede, nogle helt uden cement og andre med et lavt indhold af cement, hvilket giver den bedste blanding i forhold til CO2, styrke og brug.

Da vores kegler består af afvejede blandinger af mørtel, evt cement samt farve, får du den samme mængede og kvalitet hver gang og de tunge løft reduceres betydeligt da der ikke skal skovles ekstra materiale ind i blanderen.

Du er dermed sikret en leverandør, der har stor erfaring med mørtel i samspillet med konstruktion, miljø, design og arkitektur.

Kendes for godt samarbejde, og kvalitet

Vi har leveret mørtel til alt fra renoveringsprojekter og restaureringer, til nybyggeri af kendte Arkitekter og senest er vi blevet fast leverandør til flere af de største typehusbyggere i Danmark.

Eksempler på projekter vi har leveret til er området Trælasten i Aarhus hvor der både er brugt en KKh mørtel og en funktionsmørtel F2,5, Håndværkskollegierne Horsens og nu Herning, samt Museum FLUGT hvor der er brugt KKh mørtel, Europaskolen Carlsberg Byen hvor der er brugt funktionsmørtel F5 sammen med en receptmørtel og mange flere.

Vi rådgiver og vejleder i sammensætning af mørtel og mursten og håndtering, både i de tidlige stadier i et projekt, men også ude på byggepladserne når murerne skal i gang. Det er vigtigt for os at alle involverede og hele projektet når i mål med succes.

Vi tilbyder mange indfarvningsmuligheder

Vi tilbyder de bedste muligheder for indfarvninger i funktionsmørtler i branchen. Da fugen udgør 20-25 % af et murværk, er det vigtigt at den understøtter stenens og projektets udtryk og vi har stor erfaring med at indfarve efter ønske.

De bedste EPD´er på Co2 (GWP-total A1-A3) i branchen

Vi er stolte af at være markedsførende på CO2 i EPD´erne (GWP-total fase A1-A3) på alle vores mørtler (Environmental Product Declaration) og arbejder aktivt med at blive grønnere, både i materialer, produktion og produktets livscyklus.

 

Vi giver gerne rådgivning omkring valg af mørteltype og farver, og besøger i den forbindelse gerne arkitekter, ingeniører, rådgivere, bygherre og murermestre, for nærmere dialog.

 

Vejle Kalk- og Mørtelværk
Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S udvider mørtel kalk

Fleksible løsninger

Vi producerer mørtel, sand, støbemix og granitskærver som leveres både i løs vægt, poser eller big bag og vi leverer i det meste af Danmark med egne biler. Vores produkter kan også afhentes på mørtelværket.

Vejle Kalk- og Mørtelværk er som producent af mørtel, tilsluttet Dancert – Dansk Mørtelkontrol, som fører tilsyn med værkets driftskontrol og mørtelprodukter, der er CE mærket og leveres i henhold til DS/INF 167:2010, DS/EN 998-2:2010 og DS/EN 998-1:2010 annex ZA 1. Udmåling og efterfølgende blanding på brugsstedet er ikke omfatte af kontrolordningen.