Constantinsborg :: Godsforvalterbolig, Staldbygning og Avlsbygning

Hollænderstalden er genopført som den oprindelige staldbygning på Constantinsborg. In-situ støbte fundamenter og terrændæk, samt kælder og indervægge. Derudover har vi opmuret alle ind og udvendige vægge med kampe og mursten udført efter oprindelige tegninger og fotos. Taget er lavet med oprindelige tagsten og vinduerne er malede forsatsvinduer i støbejern. Lofter udføres i pudset rørvæv og betongulvene er slebet og poleret.

VKM KKh 20/80/475 mørtel


Murerenterprise:
Poul Pedersen A/S
Bygherre: Constantinsborg A/S
Mursten: Egernsund Tegl 3.2.55

Udgivet i KKh mørtel - gamle mursten, Referencer.